Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Voormalig gemeentehuis is in 2024 leeg  (vrijdag 2 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
Beelden uit het archief
 
 
Historische Kring Gente
Oorlogsmuseum Niemandsland
 
 
 
 
 
 

De Leemhof wordt dé ontmoetingsplek voor de kern Gendt, zo is de stellige opvatting van het college en gemeenteraad. “Dé locatie die ruimte biedt aan brede maatschappelijke activiteiten.” Het voormalige gemeentehuis moet in 2024 leeg zijn

De nieuwe Leemhof wordt met circa 300 vierkante meter uitgebreid. De bibliotheek krijgt een centrale plek. De Historische Kring Gente, ruilwinkel GoedSpul en het participatiepunt komen erbij. Oorlogsmuseum Niemandsland staat niet op de verhuislijst naar de Leemhof.

Historische Kring Gente en ruilwinkel Goedspul krijgen ook na de verhuizing een eigen opslagruimte tot hun beschikking. Daar is ruimte voor gereserveerd, zegt een gemeentelijke woordvoerder. “Het betreft nog een voorlopig ontwerp. In de volgende fase hebben we nog ruimte om daarin te optimaliseren.” Na de vakantieperiode komt er een overleg met SWL, GoedSpul en het bestuur van De Leemhof hoe de opslagruimte er uit kan zien GoedSpul heeft in het overleg duidelijk de wind mee. Het biedt volgens de gemeente een mooie meerwaarde voor het ontmoetingscentrum.
Historische Kring Gente krijgt een eigen plek in het achterste gedeelte, legt de woordvoerder uit. “We zien daar volop mogelijkheden voor een ruime opslag op de vliering. Dit wordt in de volgende fase verder uitgewerkt.

Het oorlogsmuseum heeft al in tijden van wethouder Theo Janssen te horen gekregen dat ze zelf voor vervangende ruimte moeten zorgen. Het initiatief voor een vervangende ruimte ligt in eerste instantie nog steeds bij het Oorlogsmuseum Niemandsland, bevestigd de woordvoerder. Maar ze staan nu niet alleen. “Zowel de gemeente Lingewaard als de gemeente Overbetuwe hebben aangegeven om samen met het Oorlogsmuseum de kansen en mogelijkheden te onderzoeken.” Daar is volgens de gemeente Lingewaard nog tot eind volgend jaar gelegenheid toe.

De verbouwing van De Leemhof staat gepland in 2024. Vleermuizen zouden echter roet in het eten kunnen gooien. Een ontheffingsprocedure bij de provincie zou dan zeker een half jaar uitstel betekenen, zo verwacht het college. 

 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement