Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Afscheid president Vincentius John Lentjes  (donderdag  10 maart ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

Het is al langer bekend dat de Gendtse Vincentiusvereniging geen inkomsten meer heeft. Het wegvallen van de vraag naar dragers bij uitvaarten heeft de enige geldstroom drooggelegd. Ondanks de inzet van president John Lentjes om naar nieuwe contacten te zoeken, bleef het stil. En daar heeft hij het bijzonder moeilijk mee gehad, weet secretaris Ger Stokman. Vanavond heeft de president met een goed gevoel zijn functie overgedragen aan Peter Roelofsen.

q
“Er valt een zorg van me af”

24 jaar is Lentjes  broeder, waarvan 10 jaar als secretaris en 11 jaar president. “Ik heb het altijd met veel liefde en plezier gedaan.” Op een leeftijd van 76 jaar is het tijd om Vincentius over te laten aan de jonge generatie. “Er valt een zorg van me af”, vertelt hij.

Lentjes is stipt en zijn archief is accuraat. In 1849 is Vincentiusvereniging Heilige Martinus opgericht.  Het is vandaag de 172ste ledenvergadering, zo weet hij. De geschiedenis passeert de revue. April 2020: “De laatste keer dat we gedragen hebben was bij de uitvaart van broeder Jan Eltink.” Hij was toen 59 jaar lid van Vincentius.”

Doelenvereniging

Tijdens de rondvraag kon de scheidende president nog een keer zijn gedachten laten gaan over de toekomst. “Vincentius blijft een goede doelenvereniging.” De bankrekening lijkt niet verdampt. “Dat maken wij niet meer mee.” De nieuwe president Peter Roelofsen en het bestuur kan zich blijven inzetten voor armoedebestrijding.
En in het bijzonder incidenteel gericht op schrijnende gevallen, zo benadrukt hij. “Voor mensen die structureel in de armoede zijn gekomen, kunnen wij dat niet oplossen.” Wel voor mensen die bijvoorbeeld geen geld hebben en toch een nieuwe bril nodig hebben. Het contact gaat via maatschappelijk werk. Geld wordt nooit naar mensen  overgemaakt.

Jubilaris

De laatste actie van president Lentjes was de huldiging van Redie Verhoeven voor zijn 12,5 jaar lidmaatschap van Vincentiusvereniging Gendt.

 

Redie Verhoeven

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement