Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Kleding voor speeltuin  (maandag 10 januari) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 

Leerlingen van IKC de Vonkenmorgen waren er direct voor te porren om op deze bijzonder plek voor GuG uit hun dak te gaan.  De vraag te poseren op zakken vol afgedankte kleding, krijgen ze niet dagelijks. De zakken met afgedankte kleding worden ingezameld door ouders. De financiële opbrengst is om de schoolspeeltuinen te pimpen.

De Vonkenmorgen gaat er van uit dat nieuwbouw naar verwacht nog zo’n drie jaar op zich laat wachten. Drie jaar is voor kinderen heel lang om ‘hun’ speeltuin niet op te knappen.

De inzamelingsactie duurt tot en met vrijdag 14 januari. Dan worden ze voor de verkoop opgehaald. Tot dan zien kledingzakken altied welkom!

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement