Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Vrijwilligersdag 'parochie Gendt' (zondag 11 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

De RK parochie H. Maria Magdalena bestaat inmiddels uit 15 locaties. En nog steeds beweegt de  ‘Martinuskerk’ als eigenzinnige eend in de bijt. Na een aantal jaren kunnen we weer gezellig bij elkaar komen, zei Theo Schouten opgewekt. Corona was de grootste spelbreker. De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst is niet meer in de kerk, maar in de foyer van Providentia.

Schouten ging nog even in op de sloop van de H. Martinuskerk en het samengaan van 15 geloofsgemeenschappen. De teruggang van het aantal kerkgangers in de hele parochie H. Maria Magdalena is wel duidelijk. “Maar we hebben wel een eigen parochiecentrum.” Een ruimte die alleszeggend Parochie Centrum Gendt wordt genoemd. De feestelijke opening laat op zich wachten, zei Schouten. Een overleg hiervoor met Annemarie Buurman staat in zijn agenda.

Dat het centrum mogelijkheden heeft bewees het vandaag wel. Vier Gendtse vrouwen hadden een gezellig praatuurtje, met koffie van de ‘Gendtse parochie’. De onderwerpen gingen over de durpse samenleving, de jeugd van tegenwoordig en vermakelijke herineringen uit hun jeugd.“ Dit kunnen we best vaker doen, Gezellig”, zei Trees van Swaaij bij het vertrek. Een toevallige ontmoeting lijkt uit te monden in een vast onderdeel van Parochie Centrum Gendt.

 
 
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement