Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Weer naar De Tichelaar  (woensdag 31 augustus ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

Weer naar school! De grote vakantie is achter de rug. Het dagelijkse leven is ervoor in de plaats gekomen. IKC de Tichelaar heeft de deuren wagenwijd opengezet.

Directeur Joren Heijnen zegt samen met zijn team blij te zijn om de kinderen weer terug te zien. “Wij hebben er weer zin in.” De groepen zijn als vanouds weer bij elkaar. Stamgroepleider Daisy Witjes van groep 3-4 heeft een spel om kinderen wisselend met elkaar te laten praten over hun vakantie-ervaringen.

Joren leidt GuG met trots rond over zijn speelplaats. De vakantie is benut om het buiten anders in te richten en met groen een ander gezicht geven.  “Nou ja, het groen moet nog komen, want met deze droogte zal het niks worden.” Hij heeft ook een ontdekking gedaan. Tijdens de voorbereiding van het nieuwe schooljaar heeft hij vanuit zijn kantoor de takkenoptocht gezien.  Zelf is hij een middag in de schutterstent geweest.  Het ‘Diemse bloed’ vloeit nog steeds.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement