Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Weer naar De Vonkenmorgen   (woensdag 31 augustus ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

Weer naar school! De grote vakantie is achter de rug. Het dagelijkse leven is ervoor in de plaats gekomen. IKC de Vonkenmorgen heeft de deuren wagenwijd opengezet.

 Met gouden ballonnen zijn vanmorgen de leerlingen ontvangen. Directeur Joost Baaijens heeft er zin in. En de leerlingen ook. Toch heeft GuG een enkel traantje gezien. Maar ach, dat hoort er eigenlijk gewoon bij. Het loslaten van je ouders roept emoties op.

Op het plein was er een ‘officieel moment. Een welkomstwoord van Joost, confetti en het zingen van het Vonkenmorgen  schoollied.

Dit schoolseizoen komt er duidelijkheid over de nieuwbouw, weet Joost aan GuG te vertellen. Onderwijswethouder Nick Hubbers heeft toegezegd dat hij binnen niet al te lange termijn een informatiebijeenkomst houdt voor ouders en direct betrokkenen. Dan wordt ondermeer bekend wat de locatiekeuze is.

 

 
 
 
 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement