Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Herinrichting  Woerdsestraat   (woensdag 24 augustus ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

De Woerdsestraat komt na de herinrichting duidelijk als woonstraat binnen de bebouwde kom in beeld. De weg wordt bestraat met betonstraatstenen. Aanleiding van het werk is de vervanging van het riool.  

Het huidige vuilwaterriool is van slechte kwaliteit en regenwater is niet gescheiden, zodat vervanging noodzakelijk is. “Schoon regenwater belast ook onnodig het rioolstelsel, de rioolwaterzuivering en de pompen/gemalen. De aanpassing van de riolering en de bereidheid van het afkoppelen van regenwater van de woningen is goed ontvangen door de aanwonenden”, meldt het college.

De kruising met de Hegsestraat wordt uitgevoerd met twee plateaus. Niet verhoogd maar in een andere kleur uitgevoerd. Zo wordt nog eens aangegeven dat de Woerdestraat binnen de bebouwde kom ligt met een  30-km zone.

Trillingen

De Woerdsestraat werd ook gebruikt voor doorgaand vrachtverkeer en groot materieel, vertelde aanwonenden in het voortraject. “De wegverharding veranderen van asfalt naar betonstraatstenen geeft de aanwonenden nog zorgen voor geluid en trillingen van het doorgaande vrachtverkeer en zwaar materieel.” Vooral het verkeer naar vier bedrijven aan het Hogeveld. Na overleg is met instemming afgesproken om via een alternatieve route te rijden. “Hiermee wordt de kans op geluid en trilling aanzienlijk minder en kan de Woerdsestraat ingericht worden met klinkers.”

De totale kosten zijn geraamd op  570.000 euro.

 

De herinrichting Kapelstraat krijgt vorm
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement