Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Zwaard uit Hulhuizen naar de Kring  (vrijdag 17 juni ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
Kringvoorzitter Willem Rasing: dit heeft 1400 jaar onder de grond gelegen.
 
 
 
 
 
 
 
 

Jo Visser begon zichtbaar ontroerd. Met een paar krabbels op papier begon hij te vertellen over zijn overleden broer Wim Visser. Samen  met zijn broer stond hij  aan de wieg van een bijzondere vondst die zo’n 1400 jaar onder de grond heeft gelegen.

Met een feestelijke tintje was de overhandiging aan de Historische Kring Gente.  Een zwaard en mes uit de Merovingische tijd op het erf van Wim Visser uut de Munnikhofsestraot ien Hulleze. 30 jaar geleden kwamen het  historisch materiaal bij toeval boven de grond. 

q
Het kan zijn dat rond de jaren 400–800 een strijder met het zwaard aan de Munnikhofsestraot heeft rondgelopen.

Gevonden met een grondboor, maakte de ‘conference’ van Jo Visser duidelijk. Aanvankelijk dacht Wim op resten van een Duitse militair uit de Tweede oorlog te zijn gestuit. Er was weleens een helm gevonden.
Het bleek veel ouder te zijn. Een Merovingisch graf, het zwaard was een langsax. De constatering dat er mogelijk sprake was van een grafveld, werd zes jaar later bewaarheid. Het kan zijn dat rond de jaren 400 – 800 een strijder met dit zwaard aan de Munnikhofsestraot heeft rondgelopen.

Het zwaard en mes waren door Wim al in bruikleen gegeven.  De vondsten waren in zo’n slechte staat dat het niet mogelijk was ze langdurig te bewaren. Wim en het kringbestuur besloten samen de kosten van restauratie te dragen.

Wim Visser overleed in maart 2019. De familie besloot het waardevolle zwaard en mes voorgoed  aan de  Historische Kring Gente te schenken. Wegens corona werd de overhandiging 2 jaar uitgesteld.

 

 

 

 

 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement