Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
   
 
   
Fietspad voor vrachtverkeer  (maandag 1 augustus) Terug Vépé
 
 
 

K3Deltya is begonnen met de voorbereiding voor aanleg van het vrijliggende fietspad. Naar verwacht is de zandophoging  tot de doorlaat begin september afgerond. Het is nog niet bekend wanneer het deel tot aan de steenfabriek kan starten.

Fietsen is er nog niet bij, zegt K3Delta. “Gedurende de tijd dat we bezig zijn met het opknappen van de huidige toegangsweg, gaat het tracé gebruikt worden door vrachtverkeer om de steenfabriek bereikbaar te houden. Hiermee voorkomen we extra vrachtverkeer via de oostkant van de polder.

Het ophogen en opknappen van de huidige polderweg en  de aanleg van het fietspad is naar verwacht in 2023. De exacte planning is nog niet bekend.  

Impressie van het eindresultaat. 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Knipoog Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement