Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
   
 
   
Hardhoutooibos (maandag 25 januari) Terug Vépé
 
 
 
 
 

Waar twee jaar terug de koeien van Jan Milder uit Flieren hebben gelopen is een aanvang gemaakt met de eerste fase van een hardhoutooibos. Een polderbos dat na verloop van tijd een avontuurlijk en spannend bos lijkt  te  worden, waar  heerlijk gestruind kan worden. Voor de inrichting heeft K3Delta nauw contact met stichting Lingewaard Natuurlijk.

 

Hoewel er nog amper bomen staan, is het op de opgehoogde grond al avontuurlijk en spannend. Het natte weer heeft er een natte boel van gemaakt. GuG heeft er al ‘grondig’ kennis meegemaakt. Op moel en peut lag ik ien de zut. Twee bomenplanters kwamen spoedig te hulp om me uit de blubber trekken.  

Projectleider Marten Smits van K3Delta erkent dat de grond nog erg drassig is, maar in het voorjaar ziet het volgens hem er een stuk beter uit. Er is begonnen met de aanplanting van  groepen met inheemse plantsoorten zoals wilde appel, zomereik, fladderiep, zoete kers, meidoorn, sleedoorn en hondsroos.  Een noviteit is de ‘historisch’ wilde appelboom die op verzoek van amateur geoloog Erwin Labijt is gespaard gebleven en een plek in het bos krijgt   Het hardhoutooibos  zal door de opgehoogde ligging een stuk  minder last hebben van het stijgende rivierwater.

Op een aardenwal komt een vogelkijkhut met zicht op het Vossegat. En daar is straks van alles te zien, belooft K3Delta. In het Vossegat wordt een zandplaat aangelegd die bij lage waterstanden droog komt te staan. “Het krijgt een functie als rust- en foerageergebied voor tal van watervogels (ganzen, eenden) en steltlopers.”

Het nieuwe bos wordt de publiekstoegang naar de Waal, weet Marten Smits. Hoe en waar precies kan hij nog niet precies zeggen. Wel dat er een struinpad voor voetgangers komt In het voorjaar kunnen we er zonder gevaar overheen lopen, zonder het gevaar op moel en peut ien de zut te vallen.

Een noviteit is de ‘historische’ wilde appelboom die op verzoek van amateur geoloog Erwin Labijt is gespaard gebleven
 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement