Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Vincentius helpt  mensen in energiearmoede   (donderdag 9 maart ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   
Scheidend penningmeester Nico Bolder (L)
De collecte onder de broeder wordt geteld.
 
De vrouwen van jubilarissen werden niet vergeten

Vincentiusvereniging Gendt voelt de stille armoede in het dorp door hoge energienota’s extra zichtbaar worden. Vorig jaar werd tweemaal financiële steun geleverd. Dit jaar zijn in de eerste twee maanden al vier verzoeken positief gehonoreerd. Een verzoek van deze week is in behandeling. Penningmeester Nico Bolder had zich na 28 jaar financieel beheer een beter afscheid gewenst. Antwoord geven op ‘stille armoede’ werd door de broeders onderdeel gemaakt van de jaarvergadering.

Vincentius is altijd al begaan met de bestrijding van stille armoede in Gendt. Ook nu de inkomsten van het dragen bij uitvaarten is weggevallen. Mensen steunen die het (even) moeilijk hebben, blijft overeind. Nieuw fenomeen zijn de stijgende energielasten, weet het bestuur.
Hoe het verloopt is koffiedikkijken. Volgend jaar stijgt het aantal mensen dat onder de armoedegrens valt met 25 procent naar een miljoen. De armoedegrens ligt officieel bij een inkomen van maximum 1508 euro per maand. Het gemiddeld inkomen per Gendtse inwoner is 24.700 euro. In Lingewaard is dat gemiddeld 28.700 per jaar.

Vincentiusvereniging Gendt heeft nauwelijks inkomsten, terwijl de vraag naar steun lijkt toe te nemen. Toch wordt de steun onveranderd voortgezet. Via een extern kanaal komt een verzoek voor eenmalige steun bij het bestuur. Onveranderd, zegt de scheidende penningmeester. Voor de zuiverheid en privacy blijven alle verzoeken buiten het bestuur. Namen van steunontvangers  worden niet schriftelijk opgenomen. Contant geld wordt niet gegeven. En dit alles doen ze in stilte, zonder op de grote trom te slaan.
De optie uit de vergadering om broeders actief te betrekken bij armoedebestrijding is niet aan de orde. De broeders zijn wel de oren en ogen van Vincentius om stille armoede te signaleren.

Gezelligheid

Een jaarvergadering is voor de broeders vooral een gezellige bijeenkomst. President Peter Roelofsen gaf er nog een vrolijke draai aan. Hij noemde het een voorrecht om de functie van John Lentjes over te zetten. Met enige trots liet hij weten dat de familienaam een hechte band heeft met Vincentius. Met opa Martien en vader Piet is Peter na 84 jaar Roelofsen president geworden van Vincentiusvereniging Gendt. Een honderdjarige verbintenis Roelofsen is wat Peter betreft niet uitgesloten.

Julilarissen

Secretaris/penningmeester  Ger Stokman maakte de ‘jubileumstory’ compleet door de broeders John Lentjes, Jan Driessen, Rudy Vos (niet aanwezig)  en Henk Klaassen te huldidigen voor hun 25jarig lidmaatschap. De nieuwe president mocht de scheidende penningmeester Nico Bolder en bestuurslid Wim Scholten bedanken voor hun inzet.

 


 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement