Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
De Leemhof aan de batterij  (woensdag 25 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   
 
Batterijtechnologie van Contour Advanced Systems

Het vernieuwde en uitgebreide  SKC De Leemhof wordt hét ontmoetingscentrum voor Gendt, zegt het college met trots. En met een duurzame ambitie. “Het centrum energieneutraal op te leveren door de warmtevoorziening te verduurzamen via een warmtepomp. Hiermee kan het gebouw ook van het gas af.”

Er is echter één probleem opgedoken. Deze duurzame voorziening vraagt een hoger aansluitvermogen voor elektriciteit. Netbeheerder Liander kan echter niet het gewenste vermogen leveren. Een oplossing is volgens de gemeente de aanleg van een ander energieopslagsysteem, een zogenaamd batterijpakket. Het gebruik van een batterij heeft voordelen. Overdag wekken de zonnepanelen energie op, maar wordt het veelal niet direct verbruikt. Deze energie wordt normaal gesproken teruggeleverd aan Liander. Met een batterij in De Leemhof wordt de stroom voor later gebruik in eigen beheer opgeslagen.
En dat vraagt voor De Leemhof een systeem dat aan eisen van brandveiligheid en geluid moet voldoen. “Uit een marktoriëntatieonderzoek blijkt dat momenteel één bedrijf, Contour Advanced Systems te Varsseveld, een systeem aanbiedt dat voldoet aan de eisen.” 
Om een meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt te zetten, vraagt  zeker 2 maanden, weet de gemeente  “Die tijd hebben we niet, omdat de levering van een batterij-opslag systeem 4 maanden kost.” Daarom wijkt Lingewaard  af van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en gunt via onderhandse aanbesteding de opdracht aan dit bedrijf. Een extra onkostenpost van 180.000 euro.
De oplevering van De Leemhof wordt half februari verwacht.

 

 

 
 
 

 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement