Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Corridor tegen vallend beton  (maandag 9 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   

 
 
 
 

De gemeente had voor de veiligheid al dranghekken geplaatst. Gesteente viel door betonrot uit de toren en voorgevel naar beneden en leverde een gevaar op voor voorbijgangers en bewoners van de appartementen. Op herhaald aandringen van Pastoraatgroep Gendt heeft het bisdom besloten om de problematiek ter hand te nemen. Aannemingsbedrijf Th. Nienhaus  gaat als noodoplossing  een corridor bij de ingang plaatsen en een bouwhek rond de toren.

Het is zeer urgent, zei secretaris Theo Peters van de RK parochie H. Maria Magdalena recent tegen GuG. Annemarie Buurman is erg blij dat betonrot ‘eindelijk’ serieus wordt genomen, zegt ze. Bewoners hebben via de Vereeniging van Eigenaren een pittige brief naar het parochiebestuur gestuurd waarin ze hun bezorgdheid hebben uitgesproken.

De praktische invulling en verantwoordelijkheid liggen in handen van het bestuur  RK parochie H. Maria Magdalena. De intentie is volgens Buurman door het bestuur  uitgesproken dat de toren en voorgevel zo snel mogelijk onder handen genomen gaat worden. Gespecialiseerde bedrijven worden uitgenodigd een offerte uit te brengen.

 

 
 
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement