Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Ecopark de Kapel  (zondag 15 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   

Stichting Gendt Vooruit gaat een strook grond aan de Kapelstraat huren om enkele plannen en speerpunten uit te voeren die in het Gendts Ontwikkelingsplan (GOP) staan, zo heeft het college besloten. De grond is in eigendom van de gemeente. “Binnen dit kader wil Gendt Vooruit in samenwerking met Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN) voor het dorp Gendt een schoolmoestuin, pluktuin/voedselbos, natuurspeeltuin en een plek voor buiteneducatie realiseren.” De initiatiefnemers hebben al een naam: Ecopark de Kapel.

De grond is in eigendom van de gemeente. Tot voor kort was het verhuurd aan een inwoner die er pony’s had lopen.

Pal naast De Molenwijk is het Levend landschap van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Een project dat in opdracht van gemeente Lingewaard wordt uitgevoerd. De plannen van Gendt Vooruit sluiten hier mooi op aan.
Het college is dan ook tevreden met de nieuwe huurder. “Dit initiatief is een maatschappelijk initiatief dat ten goede komt aan de samenleving. De activiteiten op dit perceel dragen bij aan maatschappelijke behoefte van jeugd en volwassenen.” Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. “Daarnaast wordt de huurovereenkomst gesloten met een stichting die als doel heeft de leefbaarheid van Gendt te versterken.”
 
 

 

Het Levend landschap van Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement