Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Platteland weg voor functieverandering  (maandag 14 augustus ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   
 
 
 

Verscholen achter twee woningen en een boomgaard aan de Flierensestraat komt een bouwlocatie  voor een woning vrij. “In ruil voor de sloop van de twee stallen en het realiseren van landschappelijke inpassing”, zegt het college . Het voorstel staat  op de infocommissie van de gemeenteraad van 31 augustus.  Naar verwacht zal het in september de besluitvorming over wijziging van het bestemmingsplan geen discussie opleveren.

Tot 2015 was het een agrarisch bedrijf met vleesvarkens en vleesstieren. De nieuwe eigenaar heeft een verzoek ingediend in kader van het functieveranderingsbeleid. Oftewel, Fileren raakt weer een stukje plattelandssfeer kwijt.

Het gehele erf wordt na  bouw van  een zogenaamde schuurwoning ‘landschappelijk ingepast’. Dat betekent in dit geval de aanleg van hagen, een hoogstamboomgaard op de plaats waar nu een laagstamboomgaard ligt, een weide, een elzensingel en een aantal bomen. Dit alles voorkomt verloedering en versterkt de ruimtelijke kwaliteit, schrijft het college in het raadsvoorstel. De initiatiefnemers hebben de omwonenden over hun plan geïnformeerd. Zij hebben allen positief gereageerd, zo is de gemeenteraad geïnformeerd.

De initiatiefnemer  heeft al heel wat procedures en onderzoeken moeten volgen. Een er van is een onderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Enkele Duitse troepenbewegingen kwamen in september 1944 in Gendt terecht. Eenheden van het SS Panzergrenadierregiment en onderdelen van de  SS Panzerdivision rukten op over het erf aan de Flierensestraat 3. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft op deze locatie  een Britse rookgranaat van 25 ponder onklaar moeten maken. Het risico  bestaat dat bij het graven in de ‘niet-naoorlogs geroerde bodem’ munitie van artillerie- en mortierbeschietingen kan liggen.  

Stallen weg voor bouw schuurwoning
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement