Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Handhaving Broeksestraat  (dinsdag 31 januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

 

   

De gemeente Gendt was het voor de gemeentelijke herindeling zat. Het ernstig vervallen ‘huisje’ aan de Broeksestraat werd onbewoonbaar verklaard. De bewoner moest er uit. Daarna werd het voor van alles gebruikt, van stal tot wietplantage. De gemeente Lingewaard stoeit nu met een jong gezin die het pand en tuin grotendeels heeft opgeknapt. Een hek siert als  duidelijke afbakening.

Na een vermoedelijk bezwaar uit de buurt was het college ‘genoodzaakt’ om in april 2021 met een dwangsom  te handhaven. Het pand is gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard met een agrarische bestemming. Gebruik als burgerwoning is niet toegestaan, zegt het college. De bewoners hadden bezwaar gemaakt en beroepen zich op het overgangsrecht om te kunnen wonen. Een juridisch tweestrijd met jaartallen, beweringen  en getuigen over een postzegel in Flieren volgt.

Tijdens de bezwarenzitting speelt de Gendtse geschiedenis een hoofdrol. De aankoop is volgens de gemeente discutabel. Ook de jaren van bewoning zou volgens de gemeente niet kloppen. Het  correspondeert niet met de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Registratie, was het verweer van de gemeente. De bezwaarmaker is vanaf 18 mei 2020 ingeschreven op dit adres. Daarvoor was hij ingeschreven op de Leutsestraat in Angeren, weet het college. In een aantal verklaringen staat dat het pand in 1999 zou zijn gekocht. “Volgens het Kadaster is het pand echter pas op 15 februari 2013 in eigendom gekomen van de vader van bezwaarmaker.”

In het verweer bij de Bezwarencommissie duikt Lingewaard in het verleden. “Volgens verklaringen zou het pand van 1968 tot 1984 zijn bewoond door een gezin en van 1984 tot 1999 door een persoon alleen. Echter, uit bouwtekeningen uit 1971 en 1973 blijkt dat het gebouw een schuur was waarin kennelijk dieren werden gehouden. Daarnaast blijkt uit deze tekeningen dat de toenmalige eigenaar op dat moment woonde op een ander huisnummer aan de Broeksestraat.” Er geldt volgens de gemeente  geen overgangsrecht.

De bezwaarmakers hadden tijdens de zitting kaartmateriaal meegenomen. Op die kaarten is het betreffende pand in 1953 te zien. Op de andere twee kaarten is of geen gebouw te zien of een gebouw dat verder naar achteren op het perceel staat. Bovendien zegt dit alleen iets over de eventuele aanwezigheid van het gebouw en niets over het gebruik daarvan, concludeert het college. Het is niet aannemelijk gemaakt dat het gebruik wordt beschermd door het overgangsrecht van het bestemmingsplan Buitengebied Gendt.

Het college legt het positief advies van de Bezwarencommissie naast zich neer en blijft bij het besluit de voorgenomen handhaving in stand te houden. Het verwijderen van de keuken, badkamer, slaapkamers en toiletten. “Het verwijderen van deze faciliteiten (gezamenlijk) voorkomt dat het strijdig gebruik eenvoudig zou kunnen worden voortgezet of hervat.” Ook het hoge hek voor het pand moet worden verwijderd.

De bewoner kan voor bezwaar tegen het collegebesluit beroep instellen bij de rechtbank.

 
 

 

Foto Google augustus 2016
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement