Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Belastingen en durps ontmoeten  (donderdag  30 november) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   
 
 
 
 
 

De donkere krochten van de Belastingdienst kunnen te diep zijn. Met het nieuwe jaar in zicht achter ons, is het nodig om op de hoogte te blijven van wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ondernemer.

In een informatieve sessie hebben de belastingadviseurs Cor van Gessel en Bas Bijkerk van Kreston Van Herwijnen met ondernemers gesproken over belangrijke veranderingen. Een sessie over belastingen en fiscale maatregelen zijn niet bepaald onderwerpen om gelukkig van te worden. Toch gooien de adviseurs er vermakelijk een ‘prettige kwinkslag tegenaan. Cor van Gessel: ’ Van meer belasting betalen word je gelukkig. De toon is gezet. Het gelach klinkt op het kantoor van Jaap Sommerdijk, het onderdak voor een ongedwongen en gezellige bijeenkomst voor lokale ondernemers. Ontmoeten is wellicht nog belangrijker. De ‘derde helft’ duurde dan ook veel langer.

Failliet

In krap een uur wordt verteld wat een ondernemer dit jaar nog kan regelen. In 2024 komt de overheid weer met (ongunstige) wijzingen. De adviseur starten met een opsteker; Nederland staat op de vijfde plaats van gelukkigste landen.
Er werd zoal ingegaan op de BTW-auto en particuliere auto. Over hoe om te gaan met een afnemer die betalingsuitstel vraagt. Een lastige materie, want in het slechtste geval gaat je afnemer failliet. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden besproken. Met ZZP-ers inschakelen kun je te maken krijgen met KOR. De kleineondernemersregeling is een vrijstelling voor de btw, maar vraagt gelijk kennis over de spelrelegels van de Belastingdienst.

De stemming werd uitgelaten bij het onderwerp controle belastingdienst. Tegenwoordig controleren ze op basis van een steekproef. “Een paar kleine foutjes is niet erg”, laat de adviseur horen. Er volgt een toevoeging. De ondernemer blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn aangiften. De ondernemersogen kijken naar Jaap. Betalen we je hiervoor, is de vraag.

Praattafel

De vraag komt terug aan de praattafel met een hapje en een drankje. Zonder deskundige ondersteuning en advies is een bedrijf lastig te leiden. De fiscale overheidsmaatregelen vragen kennis en energie van een ondernemer. “Als ondernemer richt ik me vul liever op dinge wör ons bedrijf vul bèter ien is”, zei Jan Weijers nuchter.

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement