Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Ongegrond bezwaar paasvuur uit de Ooy  (dinsdag 6 juni ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
Na de paasdagen werd het paasvuur opgehaald

Aan de overkant van de Waal woont een actievoerende groep mensen die ‘begaan zijn met het milieu en de natuur’. Uit de Ooy werd ditmaal het paasvuur onder vuur genomen. Er werd bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de verleende stookontheffingen en evenementenvergunning. “Wij zijn woonachtig in natuur- en stiltegebied de Groenlanden in de Ooijpolder, recht tegenover het plangebied. Vanwege de bedreiging van onze gezondheid en die van de volksgezondheid in het algemeen maken wij bezwaar tegen het stoken van (paas)vuren. Van een overheidsinstantie als de gemeente Lingewaard mag worden verwacht dat zij burgers beschermt en niet nodeloos blootstelt aan vermaak als het stoken van (paas)vuren.”
De bezwaarmaker vond het echter niet nodig om het bezwaar bij de commissie van advies voor de bezwaarschriften toe te lichten. De commissie heeft wel een advies gegeven aan het college.

 

Dat het paasvuur door een gevaarlijke windrichting werd afgeblazen was toen nog niet aan de orde.
Het bezwaar werd eigenlijk afgedaan als prutswerk. “De stookontheffing is voor meerdere jaren afgegeven. U heeft in uw bezwaar gezegd dat het paasvuur een gevaar vormt voor de algemene gezondheid en de gezondheid van uzelf. Daarbij heeft u verder niet uitgelegd wat dit gevaar precies inhoudt.”

De commissie heeft volgens het college aangeven dat Lingewaard voldoende onderzoek heeft gedaan om tot een ‘goed’ besluit te komen. “Ook hebben wij in de ontheffingen de juiste voorwaarden opgenomen om de openbare orde en veiligheid en de volksgezondheid te waarborgen.” Dat blijkt uit de gestelde voorwaarden, zegt het college, dat het paasvuur dit jaar niet is doorgegaan. “Door de weersomstandigheden kon niet aan de door ons gestelde voorwaarden worden voldaan. Daarmee was de veiligheid niet gegarandeerd en is het evenement afgelast.”
   
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement