Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Krijgt het Paasvuur nog een kans?  (zondag 9 april ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
 
   
 
 
 
 
Ze hebben al nattigheid gevuuld
 

De pastoor of kapelaan steekt steevast het Paasvuur aan.   Drommen mensen kwamen kijken. Voor het vuur en zeker ook voor de durpsklets. Zo vanzelfsprekend is het niet meer. Dat deeltjes van onze achtertuin in het natuurgebied Natura2000 liggen zullen we weten ook. De gemeentelijke wet- en regelgeving en ambtelijke bureaucratie zijn nu strikt  bepalend.  

‘s Middags moest voor een geldige vergunning ijlings nog naar een grote brandblusser gezocht worden. De boa stelde vast dat de blusser die paraat stond te klein was. Een paar uur later trekt de organisatie de stekker er uit. Een zacht briesje zuidoost, richting de Kommerdiek, de Poelwieklaon en een woning met rieten kap. In de vergunning staat dat de Gendtse band Right Direction Music (RDM) als organisator verantwoordelijk is voor  mogelijke een vonkenregen en rookoverlast. Een spookbeeld waar de muzikanten geen zin in hadden.

De voorbereiding liep al niet vlotjes. Mensen van RDM waren verplicht een cursus te doorlopen over de natuur en stikstof. Een lijvig rapport werd geschreven voordat daadwerkelijk begonnen kon worden aan de ‘herstart’ van het traditionele Paasvuur. In 2018 kon voor het laatst een takkenbult worden aangestoken. De jaren er na door droogte en corona niet. De aanvoer van snoeihout verliep dit jaar matig. Een volle kofferbak werd al met gejuich ontvangen.  Mensen moeten er na corona aan wennen dat ze het snoeihout op paaszaterdag  weer naar de polder kunnen brengen, was de verzuchting.

Traditie

De teleurstelling is groot. Heeft het Paasvuur in Gendt toekomst? Natuurlijk wel, waren meteen de spontane reacties. De functie van een traditie is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit.  Niemand wilde op deze gitzwarte Eerste Paasdag in het natuurgebied Natura2000 een definitief antwoord geven.

Annemarie Buurman heeft eerder dit jaar De Vlam 2023 ontvangen.  Ze wil daarom ook het Gendtse Paasvuur aansteken. (Foto Wessel Ledder)
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement