Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Opening Parochie Centrum Gendt (zaterdag 13 mei ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

In september 2020 had de geloofsgemeenschap een eigen plek. De opening van Parochie Centrum Gendt heeft door corona even op zich laten wachten. Nu was er koffie met wat lekkers, muziek van harmonie St. Caecilia, tijd om de ruimte te bezichtigen en om samen te zijn.

“Dankzij de bereidheid van vrijwilligers en ondernemers is het een mooie plek geworden waar andere locaties jaloers op zijn.”
Een feest met een dubbel gevoel. Parochiemedewerker Annemarie Buurman had in haar toespraak geen geheimen. Is het daarmee klaar? “Echt niet.” De volgende klus is dat de kerktoren en de voorgevel in de steigers ‘moeten’. Groot onderhoud is geen wens maar dringende noodzaak. Het gevaar dat stukken beton van de toren afbrokkelt, is niet uitgesloten. Het voorbereidingsproces verloopt echter stroperig.

Annemarie ziet een club vrijwilligers die onvermoeid bezig is om de onderhoudsplannen duidelijk te maken bij ‘hogere kringen ’. “Niet alleen ambtelijke molens malen langzaam. Het bisdom is ook een taai bestuurlijk apparaat.” Het gaat ook om bestuurlijk gedrag, verantwoordelijkheid én euro’s.

Annemarie besluit haar rede met een kwinkslag, “Mocht u uw financiële bijdragen nog over willen maken? Als het onder vermelding gaat van groot onderhoud Gendt, blijft het geld in ons dorp.”

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement