Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Polderweg 6 weken dicht voor ophoging  (zaterdag 12 augustus ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
Rijplaten liggen op gevaarlijke gaten in het wegdek  
 
 
 

De ellende van een zeer slecht wegdek voor met name het fietsverkeer is bijna verleden tijd. Begin september wordt gestart met een definitieve opknapbeurt van de toegangsweg naar steenfabriek de Zandberg. K3Delta verwacht dat hiervoor  de route zo’n zes weken voor al het verkeer is afgesloten. De polder gaat voor het niet bestemmingsverkeer op slot. De polderweg vanaf de camping (de hoogwaterroute) wordt aangepast, meldt K3Delta. “Om de overlast van het vrachtverkeer zo veel als mogelijk te beperken, is met de gemeente afgesproken de maximumsnelheid in de polder te beperken tot 30 km/u en tijdelijke passeerhavens aan te leggen.

De toegangsweg is dit jaar frequenter een gatenkaas. Door het extra vrachtverkeer is het dichten van de gaten haast onbegonnen werk gebleken.  

De historie drukt een stempel op het verhaal. Begin jaren 70 was de eigenweg nog verhard met puin van de steenfabriek. Elk jaar werden de gaten door een medewerker van De Zandberg (Toon vd Brink, alias Toon de Soep) met puin gedicht. Een asfaltlaag van Heijting was de hemel op Gendts aarde. De fundering van puin bleef echter parten spelen. De grondtransporten van K3Delta heeft de problematiek versneld.

De weg wordt door K3Delta ongeveer één meter opgehoogd. “Hierdoor is de weg in perioden van hoogwater langer berijdbaar voor het vrachtverkeer van en naar de steenfabriek. Het vrachtverkeer hoeft dan minder vaak gebruik te maken van de oostelijke toegang via de Polder.”

De aanleg van de nieuwe fietsstraat verwacht Marten Smits van K3 in de loop van volgend jaar aan te kunnen leggen. “Dat doen we nadat het grondwerk voor de herinrichting van het steenfabrieksterrein is afgerond.”
 

De laatste reparatie door De Zandberg afgelopen mei.
De fietsstrook wordt volgend  jaar  verder afgewerkt .
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement