Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Huurders ongerust fusie WOONstichting  (dinsdag 7 maart ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   

Huurders Vereniging Gendt is geschrokken van slecht tuionderhoud rond huurwoningen. Het bestuur heeft aanpak op het Jaarplan 2023 gezet, zo was de mededeling op de algemene ledenvergadering. De huurders kregen ook het bericht op tafel dat Waardwonen en WOONstichting Gendt een fusie gaan onderzoeken. Bij verontruste huurders liep het als een rode draad door de vergadering. WOONstichting Gendt meldde dat bij twee woningbouwplannen de gemeente op de noodrem heeft getrokken Uit de woorden van Rob Kwaaitaal van de woonstichting liggen de bouwplannen van Vleumingen 2 en de Kosterij op zijn gat.

De belangstelling voor de ledenvergadering was groot. Misschien omdat Paul Verhoeven na vijf jaar de voorzittershamer kon overdagen aan Miranda Spieker, zei de oud-voorzitter gekscherend.

Het waren roerige beginjaren, kon uit zijn dankwoord opgemaakt worden. Er is in de afgelopen oprichtingsjaren het nodige werk verzet, maar dat de huurdersvereniging veel macht heeft valt volgens Verhoeven te betwijfelen. “Ik heb het voorzitterschap met volle overtuiging gedaan, maar eigenlijk hebben we als huurdersvereniging niet veel te vertellen.”

Veel geduld heeft hem overeind gehouden. Zijn opgedane kennis steekt hij nu in de functie van secretaris en om samen met de nieuwe voorzitter de vinger aan de pols te houden bij het onderzoek over samenwerking of fusie. Gezien de opstandige stemming onder de huurders is dat hard nodig. De eerdere discussies over een opgedrongen fusie met Waardwonen zijn in het dorp niet vergeten.

De diepe emoties en trotse gevoelens zitten verborgen in de Gendtse vlag. Fusie is de rode lap op de ‘kwade’ stier. Het lijkt te gaan tussen een kleine woonststichting tegen het grote Waardwonen met een goed gevulde knip. Het dorp is al veel ‘eigens’ kwijtgeraakt, werd verzucht. Zoals spaarbanken, postkantoor, gemeentehuis en gemeenteraad. Na de gemeentelijke herindeling is het inwonersaantal zelfs gedaald. Het verlies van een eigen wooncorporatie met vertrouwde medewerkers lijkt een stap te ver. Theo Joosten verwoordde de verschraling in het dorp treffend. “Voeger hadden we een eigen politiebureau, nu hebben we samen met Doornenburg één wijkagent.”

 
Paul Verhoeven: “Een onderzoek moet duidelijk maken dat het echt een voordeel voor de huurders moet zijn.”

Paul Verhoeven denkt dat Gendt wel gebaat is bij samenwerking met Waardwonen. Maar wel onder strikte voorwaarden. “Samen doen we al steeds meer, maar we willen niet voor de tweede keer voor de gek worden gehouden.”
Een mogelijke fusie heel ver weg is. “Een onderzoek moet duidelijk maken dat het echt een voordeel voor de huurders moet zijn.” Het is de Gendtse huurdervereniging duidelijk, de huurder kan en moet beslissen. “Het gaat om u.”

TuinonderhoudIn het jonge jaarplan heeft HVG aangekondigd aandacht te schenken aan tuinonderhoud. De huidige situatie zou belabberd zijn, zowel bij jong als oud.
Uit de vergadering kwam naar voren dat sommige ouderen het tuinwerk niet aankunnen. Hulp is welkom, was de noodkreet Het bestuur heeft verschillende suggesties aangehoord. Het formeren van een vrijwilligersgroep die op verzoek van bewoners helpt bij tuinonderhoud was één van de geluiden. Het staat op het jaarplan.

Vleumingen 2

Vleumingen 2  zit op slot. Hendriks Bouw en Ontwikkeling in Oss heeft enkele weken gededen van het college al een  brief gekregen. “Het plan behoeft nog nadere verfijning om te kunnen komen tot een definitief ontwerp en een inrichtingsplan.”

De woonkwaliteit en kwaliteit van de openbare ruimte staat   onder druk  “De bebouwingsdichtheid is groot, wat tevens leidt tot een forse parkeerdruk.  De discussie  gaat  vooral over de verdeling van 50% - 50% wat betreft goedkope koop en betaalbare koop/middenhuur. WOONstichting Gendt zou meer huurwoningen moeten krijgen.

Uit de woorden van Rob Kwaaitaal  stoeit WOONstichting Gendt moeizaam met ambtenaren over de definitieve indeling van het plan De Kosterij.

Voldoende parkeerplaatsen is één van de punten, terwijl de WOONstichting in de parkeerkelder van Hof van Breunissen tal van plaatsen vrij heeft staan.  

 
Lingewaard heeft ambtelijk aan de noodrem getrokken voor het plan de Kosterij
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement