Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
High tea  Vonkenmorgen  (vrijdag 29 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
 
   

Deze eerste weken van het schooljaar worden bij IKC de Vonkenmorgen betiteld als  ‘de gouden weken’. In die periode  wordt er  extra ingezet op een positieve groepsvorming. In de klassen zijn tal van activiteiten en werkvormen gehouden om het samenspel tussen de kinderen te bevorderen.

Vandaag is de afsluiting met een gezamenlijk high tea.

Een high tea is eigenlijk een Engelse maaltijd die rond zes uur in de avond wordt genuttigd. Zo precies kijken ze niet op school. Wel naar de gezelligheid en traditie. In ons durp kan het ook net in de middag.  Eten en drinken werd door ouders, of oppasgrootouders, van thuis meegebracht. De sfeer was weer opperbest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement