Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Voortuinen in de Dorpstraat  (Vrijdag 7 april ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   
 
 

Als gemeente proberen we zoveel mogelijk stenen te vervangen door groen. Dat zorgt niet alleen voor een prettigere leefomgeving, het helpt ook bij het afvoeren van hemelwater, tegengaan van hittestress en afvangen van stofdeeltjes. Het college ziet ook dat het centrum erg versteend is en geen goed voorbeeld voor onze inwoners. De aanleg van voortuintjes op eigen grond is de oplossing. Stoeptegels er uit, groen er in. Omdat het openbaar gebied is zijn er wel gemeentelijke regels. De bureaucratie moet wel doorlopen worden.

WOONstichting Gendt en de eigenaar van het voormalige pand Expres Wear hebben zonder toestemming al een voortuin gemaakt, maar het college heeft in principe positief besloten om dit te legaliseren. Jaap Sommerdijk heeft officieel een verzoek gedaan om voor het kantoorpand ook een voortuin aan te leggen.

Een voortuin doorbreekt de stenige uitstraling van de straat en kan daarmee een positief effect hebben op anderen die ook stenen gaan vervangen door groen, concludeert het college.
De trottoirs zijn particulier eigendom, maar om van een deel een tuintje van te maken komen wettelijke bepalingen om de hoek kijken. “Grond, behorend tot de openbare weg, onttrekken aan de openbaarheid moet via een vastgestelde procedure. Allereerst moet het voornemen ter inzage worden gelegd.”

Precedentwerking

Het college riskeert bewust het risico van precedentwerking. In het centrum van Gendt is een groot gedeelte van het openbare trottoir in particulier eigendom. “Door aan dit verzoek mee te werken, is de kans groot dat meer verzoeken komen. Dat is ook wel gebleken.”
De voortuinen liggen ter visie. Voor definitieve besluitvorming wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd.

Al ver voor de gemeentelijke herindeling had deze woning aan de Dorpstraat in de gemeente Gendt legaal een voortuin.
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement