Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Walburgen wordt uitgediept  (maandag 23 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   

De gemeente heeft besloten om zwembad Walburgen stevig onder handen te nemen. Het zandstrand wordt naar boven gebracht en op verzoek van Walburgen Beweegt wordt het natuurbad op de gewenste diepte gebracht. Bij extreem lage waterstanden is duiken vanaf het vlot niet meer veilig. De uitgediepte kleilaag  wordt benut om de taluds op te hogen.

Maandag is Willy Evers op het gemeentehuis ambtelijk op de hoogte gebracht van de plannen.  De gemeente en de provincie zien de toeristische waarde van natuurzwembaden in. Er wordt concreet aandacht geschonken aan onderhoud. Sinds Walburgen Beweegt zich ontfermt over het onderhoud, beheer en ontplooien van activiteiten, is de belangstelling stijgend. Ook uit omliggende gemeenten. Zwembad Walburgen geniet die een naam van goed onderhouden, schoon en gezellig. En dat heeft ook de gemeente begrepen.

Op het gemeentehuis kwam ook het viswater ter sprake. Walburgen Beweegt zou graag zien dat in de zomer het viswater bij het zwembad wordt getrokken voor bijvoorbeeld surfplanken en suppers.

En daar was ambtelijk wel oren naar. Voor recreatie en natuurbehoud. Omdat vissers namelijk (zeer) ruim gebruik maken van visvoer dat voor de kwaliteit van het zwemwater niet bevorderlijk is. Er volgt overleg met het bestuur van hengelsportvereniging De Snoek.

Mooie plannen, maar dan de euro’s. De gemeente verwacht een kostenplaatje van een ton, waarvoor het college nog geen dekking heeft. Provinciale subsidie is niet ondenkbaar. De planning is wel dat de werkzaamheden vóór het nieuwe zomerseizoen zijn afgerond.   

 

 

 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement