Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Vogelkijkhut in de polder  (dinsdag 14 februari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   

Vogelliefhebbers  kunnen hun camera met telelens, de verrekijker of  telescoop uit de kast halen. Het duurt niet lang meer of je kunt aan het Vossegat de gevederde  vrienden van heel dichtbij ongestoord observeren.

De polder krijgt een vogelkijkhuit. K3Delta heeft hiervoor met Lingewaard Natuurlijk, Staatsbosbeheer en Vogelwerkgroep Nijmegen een ontwerp uitgewerkt. “We passen het landschappelijk in. Dit doen we door weerszijden aan te planten met bomen en struiken”, zegt de zandboer. 

Het Vossegat is ontstaan na zandwinning, maar al jaren dichtslibt met klei en vooral zand. De Oeverlopers broedden hier onregelmatig In de struwelen op de zand- en grindbanken broeden de laatste jaren Gekraagde Roodstaarten en steeds meer Grasmussen. Langs de plas broeden Kleine Plevieren en Bergeenden. Gedurende het hele jaar zijn op het Vossegat veel eenden en ganzen te zien. ’s Winters slapen duizenden ganzen op de plas.

Naar verwacht wordt de kijkhut in het voorjaar geplaatst.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement