Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Fietsbrug wordt vervangen  (vrijdag 19 januari) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   

“U geeft aan regelmatig klachten van omwonenden te ontvangen over de beruchte bocht of over te hoge snelheden en verkeersonveiligheid op de Krakkedel. U vraagt ons of en zo ja welke maatregelen de provincie denkt te nemen naar aanleiding van deze ongevallen.” Wethouder Johan Sluiter heeft antwoord op zijn brief aan Gedeputeerde Staten. De provincie wilt  de provinciale weg stevig aanpakken .  Vervanging van de brug over de Linge, een veilige oversteek van het Lingefietspad en de beruchte bocht wordt aangepakt, waar de afgelopen jaren zo’n 20 ongevallen zijn geregistreerd.

 De gemeente maakt zich zorgen over de verkeerssituatie op de provinciale weg. Meer dan de helft van de ongevallen is gerelateerd aan de bocht. Meestal is er  sprake van dat een  auto tegen een boom knalt  of in de sloot belandt.

De provincie heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen getroffen, schrijft de provincie aan wethouder. “Zo is er sprake geweest van verruwing van het wegdek, waardoor de stroefheid is toegenomen en het risico dat men van de weg afraakt is verminderd. Op delen van hei wegvak in de omgeving van de bewuste bocht staan borden met maximale snelheid 50 km per uur.”

Meer maatregelen liggen op de plank. Groot onderhoud aan de weg, wordt genoemd. De inrichting naar 60 km per uur is een optie, maar is mede afhankelijk van de beschikbare financiën. “Het is belangrijk dat de maximale snelheid door de weginrichting ook kan worden afgedwongen.”

De fietsoversteek Linge aan de Krakkedel is in het kader van het onderzoek naar gevaarlijke fietsoversteken in Gelderland als ‘prioritaire oversteek’ benoemd. Dit jaar wordt onderzocht welke concrete maatregelen er nodig zijn en wat de kosten zijn. Er wordt ook bekeken of de maatregel tegelijk met de werkzaamheden in 2027 worden uitgevoerd of dat dit eerder kan.

De vervanging van de fietsbrug staat geprogrammeerd voor juli 2024.

De provincie houdt wel een financiële slag om de arm. Het is nog niet duidelijk of er voldoende middelen zijn om alle gewenste maatregelen te realiseren.

 

 

De beruchte bocht
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement