Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Sloop kippenhokken voor woningbouw  (dinsdag 31 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   
 
Het beplantingsplan. De twee toekomstige woningen zijn ten noorden van de bestaande woning gesitueerd.
 
 
 
 
 

Bij de seniorale generatie kan het diep in het geheugen staan. Op de grens van Gendt en Haalderen eieren kopen bij kiepe van de gebroeders Schouten aan de Waoldiek. Over een tijdje maakt de slopershamer ruimte voor een bouwkraan.

Beide oude kippenstallen staan al geruime tijd leeg. Het college heeft er mee ingestemd om op verzoek van de eigenaar  ze te slopen in ruil voor twee bouwkavels. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd voor de bouw van twee woningen en de bedrijfswoning om te zetten naar burgerwoning.

Er is sprake van ruimtelijke kwaliteitswinst, zegt het college. De instandhouding van de landschappelijke inpassing van het gehele erf wordt als voorwaarden voor de bouw van de nieuwe woningen en omzetting van de bedrijfswoning verplicht gesteld. De regels zijn vastgelegd in het wijzigingsplan. De nieuwe woningen en het gehele gebied. worden landschappelijk ingepast.

Het wijzigingsplan laat zien dat het gebied met het nodige groen landschappelijk wordt ingepast. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement