Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Verhoogde polderweg toch afgesloten?! 8 januari Terug Vépé
   
   

Bij hoog water was de polderweg afgesloten. Steenwagens naar De Zandberg werden omgeleid via de suikerdam. De polderweg is door K3delta een halve meter opgehoogd, maar  bij het huidige  hoog water is de weg nu zelfs hermetisch afgesloten. Er kan nu geen autootje meer door.  

Gebiedsontwikkelaar Marten Smits van K3delta begrijpt het onbegrip, maar de aanlegger van de weg is voorzichtig.  Aangezien de wegbermen nog niet met een grasmat zijn begroeid is K3delta  nog voorzichtig. De afsluiting blijft in ieder geval tot het waterpeil ter plekke lager dan 12,5 m NAP, zegt Smits.

Met de huidige waterstanden verwacht hij dat de weg over een week weer open is. Hij kan het niet  laten om de ‘historische’ overlast te benoemen.  “Met de oude weg had dit zeker nog twee weken langer geduurd.”

De weg is eigendom van Rodruza, steenfabriek De Zandberg

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
 
 

 

Kan er niet door. Omkeren!
Toch door de geopende afzetting gekomen? Kan niet verder. Omkeren!
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement