Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
40 jaar Historische Kring Gente

Terug Vépé

 

Historische Kring Gente viert zijn 40 jarig jubileum en daarom is 29 september in Providentia de presentatie van het boek: “Gendt in Beeld”, het derde grote boek van de kring na “Gendt tussen Stad en Dorp” en “Gendt tussen Kraaijenbosch en Knienepol”.

Dit boek is een blader- en kijkboek. De naam zegt het al, de nadruk ligt op de afbeeldingen, de tekst speelt een veel geringer rol. De oorspronkelijke opzet, een boek met de ‘mooiste’ foto’s van de kring bleek al snel niet te werken. Ook al omdat de redacteuren vinden dat het boek een breed beeld van de geschiedenis van Gendt moet geven, waarbij ook het meer recente verleden aandacht verdient. Mensen die over 25 of 30 jaar het boek uit de kast nemen kunnen dan zeggen: ‘Kijk, zo was het in het begin van de 21-ste eeuw.’ Mocht u nog geen boek besteld hebben dan is dat  mogelijk via  email.

Het boek kost € 15,00 bij voorinschrijving voor leden en € 17,50 voor niet-leden. De voor-inschrijving stopt op 1 oktober. Daarna kost het boek € 20,00. De avond, wordt muzikaal omlijst door de harmonie en Hugo Peeters. Aanvang 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Toegang is gratis. Graag zien we u ook deze avond.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2023

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement