Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Stand van zaken HV Gendt

Terug Vépé

 

Naar aanleiding van veel vragen en geruchten willen wij, bestuur HV Gendt, de stand van zaken tot nu toe met u delen voor zover mogelijk deze gezamenlijk met ons uitgewerkt zijn.

Wat is er nu duidelijk? Er is nog géén fusie, wat wel duidelijk is dat de Woonstichting zoals u gewend was in deze vorm niet toekomstbestendig is, dan is een vergaande vorm van samenwerking met WaardWonen een optie met als laatste mogelijkheid een fusie.

Daarbij komt ook dat Germa Knuver (qua timing niet het best gekozen moment), de WSG gaat verlaten en er een nieuwe directeur-bestuurder geďntroduceerd moest worden in deze enorm drukke traject-periode, waarin alles ononderbroken moet doorgaan en de planning strak staat.

U vraagt zich misschien af is dit traject nodig? Financieel gezien is WSG Gezond en kunnen de plannen voor nieuwbouw tot begin 2026 doorgaan maar als zelfstandige WSG is dat met de veranderende wetgeving voor een kleine corporatie een bijna onmogelijke opgave in de nabije toekomst.

Wat dan, samenwerking met WaardWonen die er al was? Nog verder uitbreiden om op die manier een goed werkende combinatie te krijgen? Een optie die zover wij kunnen bekijken zou kunnen werken maar er zijn veel problemen in deze vorm, denk aan de belasting, de uren verwerking tussen verschillende afdelingen etc.

Dan is er ook nog de Gemeente Lingewaard welke hier ook belang bij heeft, zij willen graag bouwen maar de beide corporaties óók en veel van die bouwgrond ligt in Gendt.

Al deze aspecten hebben geleid naar “overleg optie fusie” waar de HVG nu de belangen van u als huurder verdedigd om een goed resultaat te behalen voor de huidige én de toekomstige huurder.

Dit is een langdurig en voor de HVG zwaar proces waarbij de hulp van De Woonbond meer dan welkom is, enkele punten waar over gesproken wordt zijn; de verschillen en overeenkomsten op de onderwerpen, verduurzaming, onderhoud, renovatie, leefbaarheid, beschikbaarheid, woonlasten, energie, huurbeleid en lokale bereikbaarheid, zomaar een paar van de vele onderwerpen waar het bestuur nu mee bezig is en in 2024 weer verder gaat.

Wij begrijpen dat u graag antwoorden wil en dat snappen wij maar concreet is er nu nog niets, maar u kunt erop vertrouwen dat zodra er wat meer bekend is wij dit met u gaan delen, het zal duidelijk zijn dat u mening over het eindresultaat beslissend zal zijn voor het bestuur om te doen wat er wordt verwacht, let daarom op onze website in 2024 waarop informatie komt te staan over de voortgang en het aankomend overleg met u allen!

Heeft u nog vragen neem contact op via info@hvgendt.nl of kom naar de inloop iedere eerste dinsdag van de maand, voorlopig in Villa Ganita.

Met vriendelijke groet,

Huurdersvereniging Gendt 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2023

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement