Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Wie wordt de nieuwe tambour-maître

Terug Vépé

Wie wordt de nieuwe tambour-maître
Sinds begin dit jaar is St. Sebastianus Gendt op zoek naar een nieuwe tambour-maître. Rick Basten, de huidige tambour-maître, heeft eind vorig jaar aangegeven zijn mace in 2024 te willen overdragen.
Rick Basten draagt het stokje met trots over: “Ik heb de mace 12,5 jaar met veel plezier mogen dragen. Nu is het tijd om 'het stokje' over te dragen. Dat is goed voor de vereniging en voor mezelf. Ik kijk uit naar de overdracht op 1 juni 2024.”

Voor St. Sebastianus de taak om een waardige opvolger te vinden. Afgelopen januari zijn 6 kandidaten begonnen aan de opleiding tambour-maître bij Muziekbond Gelderland-Flevoland. Allen zijn hiervoor geslaagd.
Verschillende keren hebben ze voor het korps gelopen en ervaring opgedaan als tambour-maître. De komende weken wordt bekend gemaakt  wie de nieuwe tambour-maître(s) is in 2024.

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 
 

Groeten uit Gendt 2023

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement