Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Bruikleen aan 'noodkerk 'Providentia Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door
Projectontwikkelaar met betrekking tot de Martinuskerk is Hugo de Baaij.
 

Het Kerkplan komt steeds dichterbij.

Voor GuG aanleiding om te beginnen met afscheid nemen van Martinus.

Met foto’s, verhalen en korte weetjes.

  Foto bestellen?

Teakhout

 

Voordat de stalen grijper gretig in de Martinusmuren bijt, mag Pastoraatsgroep Gendt de kerk leegmaken. Een deel wordt verkocht of in bruikleen geschonken. Een ander deel krijgt een bestemming in het nieuwe pastoraatssecretariaat in Hof van Gendt.

Er blief nog zat over, verzekert Annemarie Buurman. Voor kooplustigen is er op 16 februari een kijkdag. Van kandelaar tot kerkbank. Alles moet de kerk uit. Volgens Bertus van den Brink is het prima hout. Een teakhouten kerkbank gaat voor 75 euro over naar een nieuwe eigenaar. Zelfs van een biechtstoel zijn hartstikke mooie dingen te maken, weet de parochiële houtdeskundige Bertus van den Brink.

Noodkerk Providentia

Bij aanvang en slot van een dienst of viering werd de sacristiebel geluid. Vroeger door een misdienaar. Dat is verleden tijd. Maar de bel blief in Gendt luiden. Pastoraatsgroep Gendt heeft er een gepaste bestemming voor gevonden. Providentia krijgt de bel in bruikleen. Gepast, omdat Providentia na de Tweede Wereldoorlog tot 1952 dienst heeft gedaan als noodkerk. Ook de preekstoel gaat naar de voormalige noodkerk. Onder enkele Martinusvrijwilligers een reden om te gniffelen. Tijdens carnaval kan het gebruuk worde vur de buutreedner.

Binnenkort wordt er huis-aan-huis een brief verspreid over de verkoopactie en waaraan de opbrengst wordt besteed. Geld blijft voor huisvesting hard nodig, want Pastoraatsgroep Gendt blijft onveranderd actief en aanwezig in de Gendtse samenleving, zo verzekert Annemarie Buurman.

 

 

Voor een buutreedner?
 
 

Naar het archief