Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Bezorgers nemen afscheid Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door
Projectontwikkelaar met betrekking tot de Martinuskerk is Hugo de Baaij.
 

Het Kerkplan komt steeds dichterbij.

Voor GuG aanleiding om te beginnen met afscheid nemen van Martinus.

Met foto’s, verhalen en korte weetjes.

  Foto bestellen?
 
 
 
 
 

Even leek het er op dat er geen koffiemelk meer was. Annemarie Buurman heeft deze week al haar derde pak koffie open getrokken. De gastvrijheid op het secretariaat van Pastoraatsgroep Gendt kon onverminderd doorgaan. Ook wanneer hier de vrijwilligers van de ‘bezorgingdienst’ voor de laatste keer langskomen om het parochieblad De Ankerplaats komen ophalen. Het blad wordt huis-aan-huis verspreid.

Aan de‘ keukentafel van pastor Emiel’ wordt het afscheid van Martinus meerdere malen genoemd. Berustend en met een glimlach. Het geratel van de houtversnipperaar op het voormalige kerkhof dringt door de kerkmuren. Ze zijn écht begonnen, zo is het geroezemoes.
De stemming aan de keukentafel is gemoedelijk. Het is een komen en gaan van bezorgers. Het is de lèste keer hè, klinkt het regelmatig. De volgende keer ien Providentia is steevast het antwoord. Als dank krijgen alle vrijwilligers een kaars van de parochie mee.

Leugen in de biechtstoel

Sommigen drinken koffie. Herinneringen over het kerkbezoek van weleer rollen over de tafel. Het jaar dat de ‘Muts’ boven het altaar kwam te hangen, komt lacherig ter sprake. Biechten was voeger een terugkerend gebeuren. Iedereen knikt. Je zonde toevertrouwen aan de pastoor of priester. Het wordt stiller. Als kind was misschien wel de grootste leugen dat je zonde moest ‘bedenken’ voordat je bij een priester ging biechten. Dat was vroeger, zo was met een lach eensluidend het antwoord.

Er zijn ook momenten dat het welzijn van de medemens aan bod komt. Het ons-kent-ons gevoel is voelbaar. Een bezorger moet wegens ziekte haar werk tijdelijk stoppen. Er wordt met respect en medeleven over gesproken. Haar bezorgwijk wordt zonder probleem overgenomen.

Nieuwe parochie

Het was weer een heerlijk moment van een groep vrijwilligers. Martinus kent nog vele groepen die actief zijn. Maar hoe gaat het straks zonder gebouw? Met het afscheid van de H. Martinuskerk neemt de pastoraatsgroep Gendt van niemand afscheid. Pastoraatsmedewerker Annemarie Buurman vindt dat eerst duidelijk moet zijn hoe de ‘nieuw parochie’ er straks er uit gaat zien. Voor haar is het overduidelijk. Niet een gebouw, maar de mensen zijn onze parochie.

 

 

 
 

Naar het archief