Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Echt de allerlaatste mis (woensdag 23 januari) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door
Projectontwikkelaar met betrekking tot de Martinuskerk is Hugo de Baaij.
 

Het Kerkplan komt steeds dichterbij.

Voor GuG aanleiding om te beginnen met afscheid nemen van Martinus.

Met foto’s, verhalen en korte weetjes.

  Foto bestellen?
 
 

De eerste bewegingen voor sloop zijn begonnen. Rond het voormalige kerkhof hapt de stalen grijper gretig in het struikgewas. Mannen pauzeren in de schaftkeet voor de kerk.  

Binnen doet de koster tevergeefs moeite om de klokken te luiden. Niet nodig. De ‘harde kern van de Martinusparochie’ weet er van. Elke derde woensdag van de maand een eucharistieviering.

De kaarsen branden. Stoelen zijn bezet. Pastor Gerard Peters begint  in de H. Martinuskerk voor de laatste keer aan een eucharistieviering.

De aanwezigen bidden met gemengde gevoelens. Wetend dat ze volgende maand hier niet meer kunnen zitten. Onder het kruis hang een weemoedige sfeer. De pastor voelt dat naadloos aan en zorgt voor ontspanning. “Vandaag is er geen collecte. Deze mis is van het huis.”

Eigenlijk was het de maand van Antoon Hulleman uut ons durp om de viering voor te gaan. Wegens zijn gezondheid moest hij afhaken. Peters zei na afloop dat hij Hulleman het afscheid van ‘zijn ’ Martinus zeker had gegund. Hij vond het wel gedenkwaardig om zo’n moment zelf te mogen meemaken.
 

Gerard trok in de sacristie zijn kazuifel uit. Dit gaat naar Huissen, zei hij resoluut. En de rest ook. Kazuifels en toga’s, aangeschaft door pastoors van de Gendtse parochie, zijn blijkbaar niet meer nodig. Gelukkig hebben we dan onze foto’s nog.

 
 

Naar het archief