Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Hulhuizen200 mikt op het najaar (maandag 1 juni) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door een Gendtse Vriend
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Comité Hulhuizen200 is sinds corona een tijdje dakloos geweest. Huiskamer Concordia was ook voor hun vele vergaderingen gesloten. Toen Mark Rutte verkondigde dat de horeca op Tweede Pinksterdag beperk open mogen, was veurzitter Wilco Witjes er als de kippen bij om voor het comité een anderhalvemeterplek in de serre te reserveren.

Vandaag is na overleg besloten om eind deze maand weer een vergadering te houden. Een agenda wordt op de volgende vergadering samengesteld. Als de coronamaatregelen het toelaten wordt gedacht aan het organiseren van een feestavond ergens in het najaar.
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement