Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Oud iezer vur de optoch 

Terug Vépé

Op zaterdag 18 november kunt u al uw oud ijzer weer kwijt in een container op het Julianaplein. Van 08:00 uur tot 15:00 uur.

Net als voorgaande keren zal de opbrengst ten goede komen aan het organiseren van de Verlichte Optocht Gendt op zondagavond 11 februari 2024.

(Vanwege schadelijke stoffen voor het milieu kunnen we geen koelkasten, diepvriezers en overig wit- en bruingoed aannemen).

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2023

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement