Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
'In liefde loslaten'

Terug Vépé

 

Jaarlijks op de tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld een lichtje aan ter nagedachtenis aan de overleden kinderen.

 

Op zondag 11 december willen wij samenkomen in de Onze Lieve Vrouw van Zeven Smartenkerk aan de Van der Mondeweg te Haalderen. Vanaf 15.30 uur is de kerk open en om 16.00 uur volgt er een korte, ingetogen herdenkingsdienst die in het teken staat van het licht. De plechtigheid wordt geleid door pastoor Karel Donders en dominee Trinus Hoekstra.

 

Ouders die een kind verloren hebben zullen hun bijdrage leveren met tekst en muziek. Er zal bij zowel het gemis als de blijvende liefde voor de kinderen worden stilgestaan. De herdenkingsdienst wordt afgesloten bij het monument voor het gestorven kind op de begraafplaats achter de kerk.

Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens de viering een kaars aan te steken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.

 

Werkgroep Wereldlichtjesdag 2022

 

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2022

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement