Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
   
 
   
Dijk gevonden   (dinsdag  7 september) Terug Vépé
 
 

De graafmachine gooit met grote bakken een bult klei gelijk. Amateur geoloog Erwin Labijt fileert schijfje bij schijfje ultra voorzichtig de bodem af. Tijdens de opbouw van K3Delta is er al heel wat ontdekt, zegt hij. Nu zijn in de bodem (vermoedelijk) restanten van een oude dijkligging gevonden. Niet zo vreemd, want de Waal heeft in het historisch verleden verschillende vaargeulen gekend. Vermoedelijk heeft er naast of rond het Vossengat ook (houten? bewoning gestaan, laat hij enthousiast weten.

Labijt is in dienst van K3Delta. Veel kan en wil hij nog niet over de vondsten kwijt. Wel dat zijn directie ruim medewerking verleent om de historie van onze polder in beeld te brengen. Zijn wens is om voor Gendt een permanente expositie te kunnen bieden. De gevonden spoorrailsprofielen van de steenfabrieken zijn er zeker een onderdeel van, belooft de geoloog.

Ondertussen is K3Delta bezig om de zandwinningsinstallatie op tijd klaar te krijgen. Op de foto’s is te zien dat de transportband wordt aangekleed. Na 20 september willen ze met het hele zandwinningsproces proefdraaien.
 

 

 

 

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Knipoog Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement