Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Koningschieten  (zaterdag 27 augustus) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door Vrienden van GuG
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wethouders Aard Slob en Johan Sluiter kwamen de dijk aflopen. Huissenaar Sluiter kiek zien ogen uut de kop. Wat een volk en er komme nog meer minse deze kant op, riep hij verbaasd  tegenover GuG. Welkom ien ons durp. Hij dacht dat zijn ‘bourgondisch stadje’ met durpsfeesten de boventoon voert. De Gendtse kermis is uniek, meneer de wethouder.

Gezinnen met kleine kinderen, mannen die met koelboxen slepen, bekende gezichten die al jarenlang achter de diek staon, de ‘volwassen jeugd’  claimt weer een plek op de diek én er is een nieuwe groep. De twintigers, die smachtend hebben moeten wachten dat het schuttersfeest de corona achter zich heeft mogen laten. Voor het eerst bier zuupe  op het mooiste openlucht durpsevenement van het jaar.

Trefpunt

Onder elkaar zijn met veel, heel veel bier. Het prijs- en koningschieten lijkt meer als trefpunt. Schuttersveurzitter Hans Leenders kijkt met plezier naar de menigte. Ook de schutterstent  is hot. Mensen zijn bang dat ze gin plek meer kunnen krijgen. Schutterskaarten worden als zoete broodjes verkocht. In zijn nieuwe functie moet hij nog even wennen enhij  voegt zich als een speer bij de schuttersjeugd. St. Sebastianus heeft al een jeugdkoningin. Chayenne Volleberg staat in tranen bij de mast. Zij mag zich straks een jaar lang bij het Gendtse koningsgilde voegen.  
Harrie van Moerkerk mag zodadelijk de zilveren versierselen overdragen. En dat werd de hogste tied.  De ‘coronakoning’ is met drie jaar de langstzittende schutterskoning. Hij kijkt wat getemperd als hij hiermee wordt geconfronteerd. Ach, zegt hij, wij hebben het altijd nog steeds leuk gevonden. “En, je doet het voor de vereniging. Die laat ik nooit in de steek.”

De veurzitter  start het koningschieten. Theo Aaldering is als kandidaat al een paar dagen bekend. “Als er na vijf minuten zich niemand heeft gemeld, dan ben je veilig”, weet de huidige koning.   
De spanning is er af. Erelid Fred van Heck vraagt Theo tussen het schieten door ‘zogenaamd’ zenuwachtig rondjes te lopen. Dat doet het altijd goed bij het publiek. Theo luistert niet. Hij wil graag koning worden van Gendt dat de boventoon voert met de uniekste kermis en het schuttersfeest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wat gebeurt er rond de koning? Kiek hier
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement