Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
De koningin  (maandag 29 augustus) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door Vrienden van GuG
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
Consumptiebonnuhhhh!!
 
 
 
 

Zonder vingerveegtelefoon kermis vieren ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koningin Edith Cornelissen ziet er prachtig uut. Schutterskoning Theo kan er mee vur den dag komme, werd door directe omstanders geconcludeerd. Het gros van het schuttersvolk stond echter met smart te wachten totdat St. Sebastianus de protocollaire handelingen had afgerond. Half elf ien de ochtend. De kater van gisteren bonkt nog heftig dur de brakke koppen.

Per schutterskaart 2 consumptiebonnen scoren en hup naar het bier van De Klok. Het knotsgekke straotfeest als veurprgamma vur Summerland gé beginnen.
Een programma is er niet. Liefst met 2 flessen ien de hand met elkaor praote. GuG doet een poging: Het gé nergens over. Er word gelachen, geouwehoerd en gedold. De boa’s weten onderhand dat er in Gendt op maandagochtend gin problemen zien en blieve op het gemeentehuis.
Het volk begin onrustig te worden. Het wordt tied vur de takkenoptocht.  Lingewaard is al jaren hofleverancier  van een hupke wilgentakken, inclusief de luze. Toeschouwers langs de kant. Als blage in een baldadige optocht achter het koningspaar aan. Uutleg aon buitenstanders is niet mogelijk.

Senioren langs de kant weten wel beter. Wit je nog. Vroeger liepen we met wc-potten, borden van Guijt en uutgerukte struke over de straot.   

 
 
 
 
 
Twee flessen? Ik ok!
 
 Nee, dat schijnt echt niet te lukken!
 
Twee flessen? Ik ok!
Gendtse vlag om de pols? Vlaggenstok tegen de boom?
 
 
Twee flessen? Ik ok!
 
 
De man met de lege kratten. Flessen inleveren en op naar de takkenoptocht. Kiek hier

Twee flessen? Ik ok!

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement