Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Kerstmis in de noodkerk     (woensdag 11 december ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

Het middenschip staat in de steigers. Bouwkranen rijzen boven de kerktoren uit. De voormalige Martinuskerk groeit gestaag met de bouw van appartementen. Volgend jaar kunnen de toekomstige bewoners kerst in hun nieuwe onderkomen vieren.

En wat gaat de parochie doen? De kerststal ligt tot volgend jaar netjes opgeslagen, verzekert  pastoraatsmedewerker Annemarie  Buurman. Het kerstprogramma  wordt in zijn geheel in de voormalige noodkerk  Providentia gehouden. Kinderkerstviering, kerstmatinee en ter afsluiting op 24 december een kerstviering.

Onze kerk is er niet meer maar de Martinusparochie leeft, zegt Annemarie met nadruk. Ook zonder de serene sfeer van een kerk kunnen er in Providentia fijne bijeenkomsten worden  gehouden. Als bewijs noemt ze Allerzielen van eind november. “Natuurlijk was het anders, maar er was als vanouds een sfeer van samenkomen. Ik vond het echt ontroerend.”

Binnen de parochie H. Maria Magdalena met 15 geloofsgemeenschappen staat Martinus bekend als een eigenzinnige gemeenschap. Tja, Kerst vieren ien een multicultureel centrum Providentia. Voor Annemarie blief in haar beleving,  Providentia is de noodkerk van ons durp.  En dat heeft ook zijn voordelen. “Misschien mag ik het niet zeggen, mar ien Providentia gé het er  allemȏl wat vrijer aon toe.”

Kerstprogramma

22 december 14.00 uur. Muzikale kerstmatinee met medewerking van harmonie St. Caecilia en zangkoor Voices. Kerstmuziek van durpse bodem. Het belooft een ongedwongen concert te worden. Inde  pauze is er onder de klets koffie, thee en glühwein. Het belooft een ‘ongedwongen ’ kerstconcert te worden.

24 december 18.30 uur. Oecumenische kinderkerstviering. Een gezinsviering voor kinderen, ouders, grootouders en begeleiders. De schutterij zorg voor een muzikale bijdrage. Vanaf 18.00 uur staat koffie en chocomelk klaar.

24 december 21.00 uur. Kerstviering van Woord en Communie. De Pastoraatsgroep gaat duidelijk terug in de tijd. Naar de tijd dat er gekerkt werd in de noodkerk. “Op een oude plaats als geloofsgemeenschap. Ooit kwamen we al samen in Providentia. Daar gaan we opnieuw Kerstmis vieren.”

Voorgangster is Corrie Driessen. Het koor bestaat uit vrijwilligers. Wie dat zijn, houdt de Pastoraatsgroep graag tot 24 december onder de Martiniuspet. “Nieuwsgierig geworden wie er zingen? Hoe de viering zal zijn? We zien u graag!” Aanvang 21.00 uur
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement