Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Melkrobot  (dinsdag 7 december ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
Robot 1
Robot 2
 
 
 
 

De melkrobot in de stal van Peter en zijn zoon Jordy Roelofsen trekt veel bekijks.  Opmerkingen vloeien in elkaar over. Wat een techniek, het is niet te geloven, hou je nog binding met je koeien?

Jordy beheert als jongste veeboer (21) van Gendt de stal met zo’n 75 melkkoeien en 2 fokstieren. De eerste dagen van afregelen zijn achter de rug. Het loopt nu al prima, zegt hij met trots. De periode van 2 keer per dag anderhalf uur melken is verleden tijd. De ‘stalen knecht’ met computer heeft het overgenomen. Voor Jordy was de eerste uitdaging om de koeien een ander en zelf gekozen ritme te geven.

De binding met onze koeien blief, zegt Jordy, maar het gé nauw heel anders. De koeien én de veehouder worden er beter van. De melkdames staan nu vrij in de stal. In principe gaat het melken volledig automatisch en gaat dag en nacht door. Wil een koe gemolken worden, dan loopt ze naar de robot. Want ze weet dat er een afgemeten hoeveelheid brokken op haar staat te wachten. Dag en nacht. Ook als Peter en Jordy op bed liggen. Slimme dames die dan voor de vierde keer een poging wagen komen bedrogen uit en zien een lege voerbak. Het was daarom zaak de koeien te laten wennen aan een nieuw ritme. Om 7 uur en 15.00 uur stonden ze zich te verdringen om gemolken te worden. Nu mogen ze het zelf bepalen, legt Jordy met plezier uit.

De rode draad is dat elke koe een halsband draagt met nummer die correspondeert met de computer. De toegangspoort tot de robot gaat open als de koe ervoor staat. Sensoren zoeken de spenen op om schoon te maken. Daarna volgt het melken. Die nieuwe methode zorg voor een productieverhoging van circa 10 procent.

Opslaan gegevens

De robot slaat alle gegevens van de melk en gesteldheid van de koe op. De boer kan deze gegevens via de computer of de vingerveegtelefoon raadplegen. Storingen worden direct gemeld. Zodra de melkproductie daalt, is duidelijk dat er een gezondheidsprobleem aan de hand is. Peter en Jordy krijgen op hun smarttelefoon alle informatie in beeld en kunnen dan direct ingrijpen. Een ontsteking aan de uierspenen signaleert de robot 4 dagen eerder dan een veehouder die dagelijks zijn koeien melkt. Insmeren met balsem is al voldoende.  Voorheen moest de koe in het uiterste geval met antibiotica worden behandeld. De melk van de koe is dan niet geschikt voor consumptie, verzucht Peter.

De melkrobot is een Nederlandse uitvinding. Begin jaren '80 werden de eerste melkrobots ontwikkeld. Met hulp van de landelijke overheid werden er proeven gedaan op proefboerderij de Waiboerhoeve. Vanaf begin jaren '90 komen de eerste in de praktijk, waarna ze snel een plek konden veroveren op de boerderij.

Verbetering

Bijna 30 procent van de melkveesector werkt er inmiddels  mee. Boerderij De Geer is de recente deelnemer. Het levert arbeidsbesparing, verlichting en verbetering van het sociaal leven op. De taken bij het gezin Roelofsen zijn verdeeld. Jordy richt zich op de koeien. Peter de fruitteelt en varkens en Yvonne blijft op de boerderijwinkel. Hier staat ook de melktap die verse melk van de eigen koeien verkoopt.

 

 

De 'grote baas' kijkt naar zijn nazaten
 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement