Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Beheer Mariakapel (maandag 8 maart ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 

Ria Witjes-Van Swaaij (70) is als kind in de St. Maartenstaat opgegroeid met ruime aandacht voor Maria.  Sinds vorige jaar november is de Moeder van Jezus weer vol in beeld. Elke dag loopt ze de weg naar de Mariakapel. Elke dag maakt ze ’s morgens de deur open om het aan de einde van de middag weer te sluiten. Waarom? Ze is gevraagd door Annemarie Buurman, zegt ze. “Natuurlijk heb ik ja gezegd. Je blief zo lekker onder de minse.”

Na sloop van de Martinuskerk is de Mariakapel blijven staan. Een plekje  om voor belangstellenden met uiteenlopende redenen naar toe gaan. Daarbij mag geloof nooit een rol spelen, zegt Annemarie.  Om praktische reden is Ria gevraagd de kapeldeur dagelijks te openen en te sluiten. Ze  woont in Hof van Gendt.

Bij binnenkomst in de kapel kijkt ze meteen naar de situatie. Behalve het openen en sluiten, houdt ze de kapel ook in de gaten. Ria heeft zich vrijwillig ontpopt als beheerder. Dagelijks is er wel wat te doen, vertelt ze. Van de bezem er doorheen halen tot kaarsen aanvullen. De kapel wordt ook bezocht door mensen met andere bedoelingen, zegt ze triest. Het positieve  gevoel bij haar voert echter de boventoon, zeker omdat ze in de kapel ook gesprekken voert met kinderen. Over leven en dood.

De Mariakapel  staat volgens Ria volop ien de belangstelling Dagelijks zijn er bezoekers die een kaarsje opsteken. “Ik hoop wel dat ze er voor betalen.”
Voor haar is de kapel een rustpunt. Met Maria is ze opgegroeid. Haar moeder Lies heeft tot haar sterfbed weesgegroetjes gebeden, zegt ze met eerbied en vooral met een glimlach.  

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement