Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
   
 
   
Historische kribben in de polder   (maandag 27 september) Terug Vépé
 
 
 
 
 
 
 

Met de bats wordt millimeter voor milimeter van de Gendtse poldergeschiedenis geschaafd. De euforie is groot. De directie van K3Delta heeft de opgravers nog een paar dagen extra respijt gegeven. En dan moet hun speurwerk écht zijn afgerond om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. Meters in de Gendtse polderbodem zijn duidelijke sporen gevonden van de oude Waal. Belangrijk? Wel reuze interessant, zegt de oud  Gendtenaar Erwin Labijt enthousiast. Hij is als ‘opstandige’ amateur-geoloog in dienst bij de zandwinners van K3Delta. Hij praat positief over zijn werkgever. Het jaarbudget is opgesoupeerd, lacht hij. Maar dankzij K3Delta heeft Gendt weer een stuk in de geschiedenis blootgelegd.

Aanvankelijk werd gedacht aan het dijklandschap uit de 16e eeuw. De Waal heeft tot de Kommerdijk sporen achter gelaten.

 

Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen werd ingeroepen. Hij heeft meteen een andere lezing. De Huissenaar staat bekend als autoriteit op de watergeschiedenis. Rivieren en kolken zijn hem niet vreemd. Wat hij ziet zijn kribben, is zijn stellige overtuiging. De kribben werden aangelegd om de Waal terug te dringen om het bewoonde gebied te beschermen.
Van Hemmen ziet de ‘opgraving’ als bijzonder. In de polder is de identiteit van Gendt blootgelegd, is zijn opvatting. De kribben zijn een bewijs van de eeuwige strijd tegen het water. Zijn verhaal wordt altijd doorspekt met heerlijke historische anekdotes. Voor de vijand aan de overkant van de rivier was er alles aan gelegen deze kribben te vernielen. Moord en geweld? De Kommerdijk heeft zijn bestaan weten te behouden.

Ferdinand heeft veel samengewerkt met overheid en waterbeheerders. In dit geval zou hij het niet vervelend vinden bij ons durp betrokken te worden om de kribben blijvend te visualiseren. Hij ziet al een pleisterplaats voor zich, waar Gendtenaren en toeristen kunnen flaneren. De kribben krijgen zeker een vervolg.

 

 
 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Knipoog Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement