Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
   
 
   
Grond         (vrijdag 28 mei) Terug Vépé
 
 

De zandwinning moet nog beginnen, maar onze achtertuin verandert met de dag. Zo’n tweehonderd duizend kuub grond wordt door K3Delta voor verschillende doeleinden verplaatst. Omdat de grond binnen het project wordt vervoerd is er geen keuring nodig. Met een voorbereiding van pakweg 5 jaar is na voltooiing van de herinrichting geen vrachtwagen grond onbenut.

De meeste aandacht gaat nu uit om de zandzuiger en de gigantische zandklasseerinstallatie hun plekte geven. Voor een leek is het huidige grondschouwspel nauwelijks te volgen. Grondhopen ontstaan en verdwijnen weer.
Opeens rijden er grondwagens richting de grote plas bij de Kommerdijk. Vanaf de dijk een beeldbepalende plas die voor een groot deel wordt omgevormd als  grasland. Een doorsteek voor de wilde dieren in Haalderen. Volgens K3Delta wordt het een foerageergebied voor vogels. Het gaat zorgen voor een betere dijkstabiliteit. Het kwelwater krijgt minder kans om het de aanwonenden lastig te maken. De plas is ook een laatste ‘stortplaats’ voor grond.


Het ondoorgrondelijk begroeid eilandje, alleen bij extreem laag water krap bereikbaar, blijft gehandhaafd.

 

 

 

 

 

 

 

Geniet nog maar even van deze plas
 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Knipoog Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement