Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Afscheid  groep 8 Vonkenmorgen (vrijdag 15 juli ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je behoort een jaar lang de tot de oudste groep leerlingen van IKC de Vonkenmorgen.
Tot vandaag.
De klok kruipt onverbiddelijk naar twaalf uur.  
Er wordt geknuffeld.
Er wordt gedanst.
Dankjewel krijgen de leerkrachten te horen
Tranen rollen vrijelijk.
De vingerveegtelefoons klikken foto’s voor later.
De oudste leerlingen beseffen dat de tijd is aangekomen om afscheid te nemen.
Van hun vertrouwde dorpsschool, klasgenoten en leerkrachten.
De leerkrachten zijn soms emotioneel maar zeker tevreden.
Alweer een groep jongens en meiden  met liefde en passie geschoold voor het voortgezet onderwijs.
Nu begint de zomervakantie.
De oud-leerlingen  van IKC de Vonkenmorgen behoren straks tot de zeer jonge brugpiepers die buiten hun durp aan een verdere toekomst mogen werken.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement