Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Klusteam (zaterdag 3 juni) Terug Vépé
   
De Vonkenmorgen krijgt een nieuwe school.
Een proces  waar de school, omwonden en gemeente elkaar ontmoeten.
GuG is erbij.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De speelplaats van IKC de Vonkenmorgen is zaterdag een klusplaats.  Ouders en leerkrachten zijn in de weer om het netjes  te maken. Dat de school voor nieuwbouw tegen de grond gaat, doet niets af aan hun motivatie. Het klusteam hoeft bang te zijn  dat hun werk straks voor niets is geweest. De meeste attributen gaan over naar de nieuwe speelplaats.  Het interieur krijgt nog een schilderbeurt. Wachten op nieuwbouw betekent niet dat kinderen les moeten krijgen in slechte klaslokalen. 

 Dat duurt nog zeker twee jaar, zegt directeur Joost Baaijens. Toch steekt hij een dikke duim omhoog bij de vraag hoe de voortgang van de gemeentelijke plannen zijn. Joost is voorzichtig. Eind dit jaar verwacht hij dat de er mogelijk een keuze is gemaakt voor een architect.
De gesprekken met de gemeente zijn in volle gang. Er wordt gesleuteld aan het Programma van Eisen. Wat wil de school, wat kan de gemeente bieden.  Het budget speelt hierin een belangrijke rol. Dat IKC de Vonkenmorgen een gigantische groei doormaakt loopt als een rode draad door de onderhandelingen. Als het aan het college ligt wordt er in Gendt nog genoeg nieuwe woningen gebouw. Vleumingen en de Bongerd aan de  Langstraat worden in de wandelgangen al genoemd. De nieuwbouw van de Vonkenmorgen vraagt daarom meer oppervlakte dan was begroot. Samen met verhoogde bouwkosten is dit  een serieus probleem voor de gemeente, weet Baaijens.  “Maar ik ga er vanuit dat het allemaal goed komt.”

 
 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement