Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

   
 
 
Krib schoonmaken  (7 december)

Terug naar Vépé

 
Begroeide kribben, soms met een lengte van 100 meter op de Waal, belemmeren in de
binnenbochten het zicht voor de scheepvaart, met name bij lagere waterstanden, zegt Rijkswaterstaat
Daarom dient in principe de oever in binnenbochten over een lengte van vijfmaal het maatgevend schip van
de betreffende Rijntak vrij te zijn van opgaande begroeiing; gemeten bij de gemiddelde
waterstand en op een hoogte van vier meter.
 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement