Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Tussenstand klokverlichting  Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 

In kas 6.540  euro

   Het licht gaat aan bij 8.000 euro

   

We zijn weer bij de tijd. Mede  door een succesvolle inzameling is de torenklok gerepareerd. Pastoraatsgroep Gendt gaat door, want nu gaan ze voor de verlichting.
Een deel van de verlichting is kapot. Vellema torenuurwerken uit het Friese Hallum mag na reparatie straks ook deze klus doen. Maar eerst  hoort er geld op tafel te komen!
De parochie  doet een nog onbekend bedrag in het zakje.

Naar schatting 8.000 euro is er nodig, waarvan 3.000 euro voor 2 dagen een hoogwerker. De wijzerplaten gaan er dan af om ze in Friesland up-to-date te maken.

En het kum helemȏl goed, verwacht Annemarie Buurman. Met Lingewaard Doet heeft de Pastoraatsgroep tot nu toe 4.000 euro binnengehaald. Daarnaast heeft Annemarie enkele ‘durpse kanalen’ aangeschreven.

 
  Steunstichting Gendt-Doornenburg heeft in 2008 financieel bijgedragen om de Gendtse vlag van de grond te krijgen.
Het durpse gevuul heeft maar liefst 900 euro opgeleverd. Argument stichting: “Bij een kerktoren hoort een verlichte klok, waarvoor wij graag hebben bijgedragen. Het houdt ons dorp levendig.”
Volgens Annemarie Buurman zou met deze gift het financiële gat gedicht zijn.  De kosten van de hoogwerker zou voor rekening zijn voor de parochie. Binnenkort geeft het parochiebestuur uitsluitsel.  
Gé de vlag uut?
Jaap Sommerdijk, partner van Van Herwijnen Kreston heeft 500 euro in de pot gestort. Waarom? Omdat ik een Gendtenaar ben, zegt hij zonder ophef.

Dat hij als blaag misdienaar is geweest zégt hij niet eens. Toch is er dagelijks contact met Martinus. Elke dag kijkt Jaap vanuit zijn badkamer met tevredenheid naar de torenklok. En de kerktoren is van heel Gendt, zo legt hij met een smakelijke lach uit.
De Kroon heeft 500 euro bijgedragen. Een Gendts bedrijf met een rijke geschiedenis, waar ze trots op zijn. En trots op ons durp en alles wat er bij hoort.  

Maurice van Heck: “Zonder verlichting is de kerktoren/klok niet af. Het is nu eenmaal een herkenningspunt in Gendt. Zo blijven we met zijn allen bij De Tijd”.
 

150 euro

    150 euro

Spontane giften
Gendtse ienwoners

100 euro

           150 euro

juni:  90 euro

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement